Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Kolorowy pasek

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna - na "etapie przedsądowym" przysługuje:

 • młodzieży do 26. roku życia oraz osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom uprawnionym do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności
  i przemocy w rodzinie,
 • posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobietom w ciąży.

Każda osoba, która przyjdzie do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, otrzyma na miejscu do podpisania pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że taka pomoc jej przysługuje.

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna - na "etapie przedsądowym" przysługuje:

 • młodzieży do 26. roku życia oraz osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom uprawnionym do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności
  i przemocy w rodzinie,
 • posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Każda osoba, która przyjdzie do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, otrzyma na miejscu do podpisania pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że taka pomoc jej przysługuje.

Wzory oświadczeń

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?


Nieodpłatna pomoc  prawna  polega na:

.         sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu oraz pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pisma procesowego,

.         poinformowaniu osoby uprawnionej o stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach,

.         wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego.

Jaki jest zakres udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej?

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:

.         prawa pracy,

.         przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

.         prawa cywilnego,

.         spraw karnych,

.         spraw administracyjnych,

.         ubezpieczenia społecznego,

.         spraw rodzinnych,

.         prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie  obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Miejsce

Dzień tygodnia

Godziny

Numer
telefonu

Chełmsko Śląskie
Rynek 14

czwartek

12.00 - 16.00

75 74 22 197

Lubawka
ul. Dworcowa 33

wtorek

11.00 - 15.00

75 74 11 800

Marciszów

ul. Szkolna 6

środa

11.30 - 15.30

75 74 10 208 wew. 28

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

  9.00 - 17.00

75 64 50 113

wtorek

11.30 - 15.30

środa

11.30 - 15.30

czwartek

11.30 - 15.30

piątek

  7.30 - 15.30

        

Link do ustawy

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1255/1

Nieodpłatna pomoc prawna

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna - na "etapie przedsądowym" przysługuje:

 • młodzieży do 26. roku życia oraz osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom uprawnionym do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności
  i przemocy w rodzinie,
 • posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Każda osoba, która przyjdzie do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, otrzyma na miejscu do podpisania pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że taka pomoc jej przysługuje.

Wzory oświadczeń

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?


Nieodpłatna pomoc  prawna  polega na:

.         sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu oraz pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pisma procesowego,

.         poinformowaniu osoby uprawnionej o stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach,

.         wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego.

Jaki jest zakres udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej?

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:

.         prawa pracy,

.         przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

.         prawa cywilnego,

.         spraw karnych,

.         spraw administracyjnych,

.         ubezpieczenia społecznego,

.         spraw rodzinnych,

.         prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie  obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Miejsce

Dzień tygodnia

Godziny

Numer
telefonu

Chełmsko Śląskie
Rynek 14

czwartek

12.00 - 16.00

75 74 22 197

Lubawka
ul. Dworcowa 33

wtorek

11.00 - 15.00

75 74 11 800

Marciszów

ul. Szkolna 6

środa

11.30 - 15.30

75 74 10 208 wew. 28

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

  9.00 - 17.00

75 64 50 113

wtorek

11.30 - 15.30

środa

11.30 - 15.30

czwartek

11.30 - 15.30

piątek

  7.30 - 15.30

        

Link do ustawy

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1255/1

Nieodpłatna pomoc prawna

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna - na "etapie przedsądowym" przysługuje:

 • młodzieży do 26. roku życia oraz osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom uprawnionym do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności
  i przemocy w rodzinie,
 • posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Każda osoba, która przyjdzie do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, otrzyma na miejscu do podpisania pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że taka pomoc jej przysługuje.

Wzory oświadczeń

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?


Nieodpłatna pomoc  prawna  polega na:

.         sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu oraz pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pisma procesowego,

.         poinformowaniu osoby uprawnionej o stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach,

.         wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego.

Jaki jest zakres udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej?

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:

.         prawa pracy,

.         przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

.         prawa cywilnego,

.         spraw karnych,

.         spraw administracyjnych,

.         ubezpieczenia społecznego,

.         spraw rodzinnych,

.         prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie  obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Miejsce

Dzień tygodnia

Godziny

Numer
telefonu

Chełmsko Śląskie
Rynek 14

czwartek

12.00 - 16.00

75 74 22 197

Lubawka
ul. Dworcowa 33

wtorek

11.00 - 15.00

75 74 11 800

Marciszów

ul. Szkolna 6

środa

11.30 - 15.30

75 74 10 208 wew. 28

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

  9.00 - 17.00

75 64 50 113

wtorek

11.30 - 15.30

środa

11.30 - 15.30

czwartek

11.30 - 15.30

piątek

  7.30 - 15.30

        

Link do ustawy

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1255/1

Nieodpłatna pomoc prawna

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna - na "etapie przedsądowym" przysługuje:

 • młodzieży do 26. roku życia oraz osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom uprawnionym do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności
  i przemocy w rodzinie,
 • posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Każda osoba, która przyjdzie do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, otrzyma na miejscu do podpisania pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że taka pomoc jej przysługuje.

Wzory oświadczeń

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?


Nieodpłatna pomoc  prawna  polega na:

.         sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu oraz pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pisma procesowego,

.         poinformowaniu osoby uprawnionej o stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach,

.         wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego.

Jaki jest zakres udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej?

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:

.         prawa pracy,

.         przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

.         prawa cywilnego,

.         spraw karnych,

.         spraw administracyjnych,

.         ubezpieczenia społecznego,

.         spraw rodzinnych,

.         prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie  obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Miejsce

Dzień tygodnia

Godziny

Numer
telefonu

Chełmsko Śląskie
Rynek 14

czwartek

12.00 - 16.00

75 74 22 197

Lubawka
ul. Dworcowa 33

wtorek

11.00 - 15.00

75 74 11 800

Marciszów

ul. Szkolna 6

środa

11.30 - 15.30

75 74 10 208 wew. 28

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

  9.00 - 17.00

75 64 50 113

wtorek

11.30 - 15.30

środa

11.30 - 15.30

czwartek

11.30 - 15.30

piątek

  7.30 - 15.30

        

Link do ustawy

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1255/1

Załączniki

PODSTAWOWE INFORMACJE (15.2kB) Zapisz dokument  
OŚWIADCZENIA (25.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe
Źródło informacji:Barbara Świętoń
Data utworzenia:2015-12-18 13:30:06
Wprowadził do systemu:Magdalena Gacek
Data wprowadzenia:2015-12-18 13:30:11
Opublikował:Magdalena Gacek
Data publikacji:2015-12-18 13:31:49
Ostatnia zmiana:2018-01-04 12:29:09
Ilość wyświetleń:8249
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij