Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


STAROSTWO POWIATOWE
    Dane teleadresowe (1)
    Statut (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Majątek (4)
    Konta bankowe Starostwa Powiatowego (1)

ORGANY WŁADZY, PRAWO LOKALNE
    Zarząd Powiatu (1)
        Rejestr uchwał Zarządu Powiatu (0)
            2017 (73)
            2016 (79)
            2015 (91)
            2014 (53)
                V KADENCJA (9)
            2013 (73)
            2012 (1)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2006/2007/2008 (1)
            2006 (1)
            2005 (1)
            2004 (1)
            2003 (1)
            2018 (3)
        Rejestr protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu (0)
            2016 (42)
            2015 (45)
            2014 (31)
                V kadencja (3)
            2013 (35)
            2012 (39)
            2011 - IV Kadencja (44)
            2010 (2)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2017 (42)
            2007 (1)
            2006 (1)
            2005 (1)
            2004 (1)
            2003 (1)
    Rada Powiatu (1)
        Plan pracy Rady Powiatu (5)
        Aktualne informacje o Sesjach Rady Powiatu (1)
        Rejestr protokołów z Sesji Rady Powiatu (0)
            2016 (13)
            2015 (11)
            2014 (14)
                V kadencja (3)
            2013 (12)
            2012 (13)
            2011 (13)
            2010 - IV kadencja (3)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
            2006 (1)
            2005 (1)
            2004 (1)
            2003 (1)
            2002 (1)
            2017 (10)
        Rejestr uchwał Rady Powiatu (0)
            2017 rok (31)
            2016 rok (38)
            2015 rok (41)
            2014 rok (35)
                V KADENCJA (16)
            2013 rok (46)
            2012 rok (1)
            2011 rok (1)
            2010 rok (1)
            2009 rok (1)
            2008 rok (1)
            2006/2007 rok (1)
            2006 rok (1)
            2005 rok (1)
            2004 rok (1)
            2003 rok (1)
            2002 rok (1)
            2001 rok (1)
            2000 rok (1)
            1998-1999 rok (1)
        Plany pracy Komisji Rady Powiatu (5)
        Aktualne informacje o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu (1)
        Rejestr protokołów z posiedzeń Komisji (0)
            2016 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (6)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu (6)
                Komisja Edukacji i Sportu (0)
                Komisja Spraw Społecznych (4)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (6)
            2015 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (12)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu (12)
                Komisja Edukacji i Sportu (9)
                Komisja Spraw Społecznych (12)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (12)
            2014 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu (9)
                    V kadencja (1)
                Komisja Edukacji i Sportu (9)
                    V kadencja (1)
                Komisja Spraw Społecznych (9)
                    V kadencja (1)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (9)
                    V kadencja (1)
            2013 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (14)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu (12)
                Komisja Edukacji i Sportu (11)
                Komisja Spraw Społecznych (12)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (12)
                Spotkania robocze (1)
            2012 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (12)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu (11)
                Komisja Edukacji i Sportu (3)
                Komisja Spraw Społecznych (11)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (11)
            2010/2011 r. (0)
                Komisja Rewizyjna (14)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu (14)
                Komisja Edukacji i Sportu (14)
                Komisja Spraw Społecznych (15)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (14)
        Komisja Statutowa Rady Powiatu (2)
        Rejestr interpelacji i zapytań radnych (1)
        Skargi i wnioski (1)

ZARZĄDZENIA STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO
    2018 rok (3)
    2017 rok (87)
    2016 rok (50)
    2015 rok (67)
    2014 rok (91)
    2013 rok (82)
    2012 rok (1)
    2011 rok (1)
    1999-2010 r. (1)
    Informacja o załącznikach (1)

PORADNIK INTERESANTA
    Jak załatwić sprawę w Urzędzie - KARTY USŁUG, WZORY DRUKÓW (0)
        Wydział Architektury i Środowiska - sprawy budowlane (9)
        Wydział Architektury i Środowiska - sprawy ochrony środowiska (20)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Wydział Komunikacji (27)
        Wydział Edukacji (3)
        Wydział Inwestycji i Drogownictwa (7)
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami (4)
        Wydział Geodezji (8)
        Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (5)
        Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności (6)
        POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO (1)
    Wykaz numerów telefonów pracowników (1)

PRACA URZĘDU
    Podział kompetencji (1)
    Wydziały (13)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (0)
            Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumnetów (1)
            Urząd Komunikacji Elektronicznej (1)
            Rzecznik Ubezpieczonych (1)
            Usługi turystyczne (1)
            Rzecznik Praw Obywatelskich (1)
            Usługi finansowe (1)
            Rzecznik Praw Dziecka (1)
            Prawa konsumentów na rynkach regulowanych (1)
            Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii (1)
            Praktyki rynkowe (1)
            Inspekcja Handlowa (1)
            UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ NA ODLEGŁOŚĆ (1)
            Podstawowe przepisy konsumenckie (1)
            Wzory dokumentów do pobrania (1)
            Europejskie Centrum Konsumenckie (1)
            NIEDOZWOLONE KLAZULE UMOWNE (1)
            Handel elektroniczny (1)
            Materiały do pobrania- publikacje (1)
            Bankowy Arbitraż Konsumencki (1)
            SPRZEDAŻ KONSUMENCKA (1)
    Zakresy działania komórek organizacyjnych (1)
    Opracowywanie i wydawanie aktów prawnych (1)
    Skargi i wnioski (1)
    Biuro rzeczy znalezionych (0)
        Wykaz rzeczy znalezionych (1)
        Wezwania do odbioru (1)

NABORY I KONKURSY NA WOLNE STANOWISKA
    Regulamin naboru (1)
    Ogloszenia o naborach i konkursach (2)

JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE
    Pomoc dla osób niesłyszących (1)

BUDŻET
    Informacje o budżecie (0)
        2018 rok (1)
        2017 rok (9)
        2016 rok (10)
        2015 rok (7)
        2014 rok (13)
        2013 rok (11)
        2012 rok (8)
        2004-2011 rok (1)
        Wieloletnia prognoza finansowa (1)
    Sprawozdania kwartalne (0)
        2016 rok (4)
        2015 rok (4)
        2014 rok (4)
        2013 rok (4)
        2012 rok (4)
        2011 rok (4)
        2010 rok (4)
        2009 rok (1)
        2008 rok (1)
        2017 rok (3)
    Pomoc publiczna (1)

PRAWO MIEJSCOWE
    Rejestr aktów prawa miejscowego (0)
        2017 rok (9)
        2016 rok (9)
        2015 rok (9)
        2014 rok (9)
        2013 rok (9)
        2012 rok (1)
        1999-2011 rok (1)
    Rejestr innych aktów prawnych (0)
        2016 rok (8)
        2015 rok (5)
        2014 rok (4)
        2013 rok (1)
        2012 rok (1)
        2017 rok (6)

SPRAWY RÓŻNE
    Ogłoszenia, Informacje (3)
    Obwieszczenia (3)
    Zimowe utrzymanie dróg (3)
    Petycje (1)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej (1)

KONTROLE
    Regulamin kontroli (1)
    Plany i Sprawozdania (0)
        2016 rok (2)
        2015 rok (2)
        2014 rok (1)
        2013 rok (1)
        2012 rok (1)
        2011 rok (1)
        2010 rok (1)
        2009 rok (1)
        2008 rok (1)
        2007 rok (1)
        2006 rok (1)
        2017 rok (1)
    Kontrole 2017 rok (3)
    Kontrole 2016 rok (3)
    Kontrole 2015 rok (2)
    Kontrole 2014 rok (4)
    Kontrole 2013 rok (6)
    Kontrole 2012 rok (3)
    Kontrole 2011 rok (7)
    Kontrole 2010 rok (12)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/PRZETARGI
    Zamówienia publiczne (2)
        Archiwum 2017 (15)
        Archiwum 2016 (18)
        Archiwum 2015 (20)
        Archiwum 2014 (20)
        Archiwum 2013 (18)
        Archiwum 2012 (30)
        Archiwum 2009-2011 (71)
    Zamówienia do 30.000 euro (4)
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1)
            Archiwum PCPR (40)
        Archiwum 2017 (14)
        Archiwum 2016 (4)
        Archiwum 2015 (8)
        Archiwum 2014 (6)
        Archwium 2012 (13)
        Archiwum 2011 (41)
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (0)
        Archiwum PCPR (5)

NIERUCHOMOŚCI
    Sprzedaż nieruchomości (2)
        Archiwum (101)
    Dzierżawa/najem (1)
        Archiwum (4)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    EKOPORTAL - Publicznie Dostępny Wykaz Danych (1)
    Program ochrony środowiska dla Powiatu Kamiennogórskiego (1)
    Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Kamiennogórskiego (1)
    Postępowania wodnoprawne (0)
        2017 rok (47)
        2016 rok (39)
        2015 rok (41)
        2014 rok (23)
        2013 rok (32)
        2012 rok (34)
        2011 rok (25)
        2010 rok (13)
    Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje (6)

ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, GEODEZJA
    Architektura i Budownictwo (0)
        Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego (1)
        Informacje o wydaniu decyzji (1)
    Geodezja (9)

EDUKACJA
    Sieć szkół (1)
    Szkoły niepubliczne (1)
    Ogłoszenia (1)

STRATEGIE, PROGRAMY, PLANY
    Strategie (3)
    Programy (1)
    Plany (1)

REJESTRY, EWIDENCJE
    Wykaz rejestrów i ewidencji urzędu (1)
    Rejestr skarg i wniosków (1)
    Rejestr uchwał Zarządu Powiatu (1)
    Rejestr protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu (1)
    Rejestr uchwał Rady Powiatu (1)
    Rejestr protokołów posiedzeń Rady Powiatu (1)
    Rejestr interpelacji i zapytań radnych (1)
    Rejestr aktów prawa miejscowego (1)
    Rejestr Zarządzeń Starosty Kamiennogórskiego (1)
    Rejestr protokołów z posiedzeń Komisji (1)
    Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców (1)
        Statystyka zdawalności w OSK w 2013 roku (1)
    Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (1)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Spotkania, szkolenia (1)
    Wykaz organizacji pozarządowych (1)
    Informacje na temat organizacji pozarządowych (1)
    Konsultacje (9)
    KONKURSY DLA ORGANIZACJI (0)
        2016 (3)
        2015 (4)
        2014 (2)
        2013 (3)
        2012 (4)
        2017 (3)
    Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (1)
    Oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a (0)
        2017 (2)
        2016 (2)

KONKURSY
    Ogłoszenia o konkursach (0)
        2015 rok (2)
        2013 rok (1)
        2012 rok (1)
        2011 rok (7)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Osoby wydające decyzje administracyjne (0)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (3)
        2013 (1)
        2012 (2)
        2011 (2)
        2010 (2)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
        2017 (1)
    Kierownicy jednostek organizacyjnych, Osoby zarządzające i Członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną, Skarbnik, Sekretarz (0)
        2017 (2)
        2016 (3)
        2015 (3)
        2014 (2)
        2013 (1)
        2012 (3)
        2011 (3)
        2010 (3)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
    Zarząd Powiatu (0)
        V kadencja (5)
        IV kadencja (8)
        III kadencja (4)
    Rada Powiatu (0)
        V kadencja (5)
        IV kadencja (6)
        III kadencja (4)

WYBORY
    Wybory 2014 (10)
    Wybory 2010 (1)

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH
    Dostęp do innych informacji publicznych (4)

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
    Powiatowe Jednostki Organizacyjne (1)

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
    Lista Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży (1)

OSOBY PRAWNE
    Osoby Prawne (1)

NASZ POWIAT
    Aktualności (1)
    O powiecie (1)
    Turystyka i sport (1)
    Kultura i Edukacja (1)
    Zdrowie (1)
    GEOPORTAL - mapa ewidencji gruntów Powiatu Kamiennogórskiego (1)

LOBBING
    Podstawa działania (1)
    Informacje o działaniach lobbingowych (2)

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
    Informacje o podstawach prawnych (1)

ORGAN NADRZĘDNY NADZORU
    Organ nadrzędny nadzoru (1)

REDAKCJA BIP
    Redaktorzy BIP (1)

AKTY PRAWNE
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij