Zgłoszenia budowy

realizowanej na podstawie projektu budowlanego

  

 

 

Znak sprawy Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (data) Informacja o wniesieniu sprzeciwu (data)
AŚ.6743.2.1.2022 Zofia Chlipała Kamienna Góra, dz.nr 313/9, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego 17.01.2022

 

AŚ.6743.2.2.2022 Bogdan Konopski, Mirosława Konopska Krzeszów, dz.nr 352/2 Budowa doziemnej
i wewnętrznej instalacji gazu wraz
z montażem kotła gazowego o mocy 24 kW dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
18.01.2022  
AŚ.6743.2.3.2022 Józef  Ogrodowczyk Lubawka,  dz.nr 11, 10/2, 22/6, obręb 2 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowejdla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 24.01.2022  
AŚ.6743.2.4.2022 Jadwiga Stachowiak Kamienna Góra, dz.nr 15/12, obręb 1  Budowa wewnętrznej  instalacji gazowej mieszkania 10.03.2022  

AŚ.6743.2.5.2022

Kamil Baszczyński Kamienna Góra, dz.nr 15/12, obręb 1  Budowa wewnętrznej  instalacji gazowej mieszkania 25.02.2022  

AŚ.6743.2.6.2022

Maria i Krzysztof Olejnik Kamienna Góra, dz.nr 456, obręb 6 Przeudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz
z montażem kotła gazowego o mocy 24 kW w lokalu  mieszkalneym w budynku wielorodzinnym
09.02.2022  

AŚ.6743.2.7.2022

Gmina Lubawka - Zakład Gospodarki Miejskiej Lubawka,  dz..nr 642, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej  instalacji gazowej lokalu mieszkalnego 09.02.2022  

AŚ.6743.2.8.2022

Wwspólnota Mieszkaniowa przy pl. Wolności 14 Kamienna Góra, dz.nr 46, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej  instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.9.2022 Teresa Szlanda, Roman Szlanda, Małgorzata Ostrowska, Tadeusz Ostrowski, Irena Michałowska, Tadeusz Michalczuk, Grażyna Stawarz, Zofia Palinowska, Wiesław Brodowski, Henryka Brodowska Lubawka, dz.nr 557, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 08.02.2022  
AŚ.6743.2.10.2022 Paulina Stańko Lubawka, dz.nr 776, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  mieszkalnia 10.03.2022  
AŚ.6743.2.11.2022 Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. Kamienna Góra, dz.nr 15/10, obręb 1 Budowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym położonym przy Oś. Antonówka 17 23.02.2022  
AŚ.6743.2.12.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra ,dz.nr 98, obręb 1 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  lokalu mieszkalnego nr 3, 5, 7 w budynku przy Oś. Antonówka 5 25.02.2022  
AŚ.6743.2.13.2022 Michał Pawlik Kamienna Góra , dz.nr 352, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 6 07.04.2022  
AŚ.6743.2.14.2022 Spóła Mieszkaniowa Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze
Kamienna Góra, dz.nr 15/12, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Osiedle Antonówka 18 23.02.2022  
AŚ.6743.2.15.2022 Spóła Mieszkaniowa Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze
Kamienna Góra, dz.nr 15/23, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej lokali mieszkalnych nr 1, 2, 6, 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Osiedle Antonówka 6 23.02.2022  
AŚ.6743.2.16.2022 Sylwia Gniadek, Adam Gniadek, Jakub Gniadek Paprotki, dz. nr 43 Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.17.2022 Mariusz Skrobisz Kamienna Góra, dz.nr 418, obręb 6 Rozbudowa instalacji gazowej  budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Nowej 22 28.02.2022  
AŚ.6743.2.18.2022 Spóła Mieszkaniowa Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze
Kamienna Góra, dz. nr 15/15, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej lokali mieszkalnych nr 5 i 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Osiedle Antonówka 4 28.02.2022  
AŚ.6743.2.19.2022 Andrzej Kiciak Kamienna Góra, ul. S.Okrzei 18/6 Przebudowa instalacji gazowej w istniejącym lokalu mieszkalnym    
AŚ.6743.2.20.2022 Roman Królak Lubawka, dz..nr 445, obręb 3 Rozbudowa instalacji gazowej lokalu mieszkalnego 10.03.2022  
AŚ.6743.2.21.2022 Gmina Miejska Kamienna Góra Kamienna Góra, dz.nr 642, 644/2, 894/2, 895, 641/9, 641/12, 643/2, 645, 647/7, 882, 643/1, 641/11, 641/27, 450/6, obręb 6 Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Wrzosowej Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.22.2022 Gmina Miejska Kamienna Góra Kamienna Góra, dz.nr 139, 216/1, 236/5, 222/2, 217/1, 286/3, 212/4, 230/7, 233, 236/9, 236/2, 208/2, obręb 7 Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Leśnej Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.23.2022 Wacław Uznański Kamienna Góra, dz.nr 234/4 obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  lokalu mieszkalnego 17.03.2022  
AŚ.6743.2.24.2022 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fabrycznej 5 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 141/6, obręb 3 Przeudowa wewnętrznej  instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 10.03.2022  
AŚ.6743.2.25.2022 Daniel Poperka Kamienna Góra, dz. nr 30/3, obręb 6 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 21.03.2022  
AŚ.6743.2.26.2022 Dorota Krug Kamienna Góra, dz.nr 216, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 28.03.2022  
AŚ.6743.2.27.2022 Piotr Zmarzły Pisarzowice, dz.nr 166/5, 166/4 i 167  166/5, 166/4 i 167   Przebudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej  pod zabudowę domów jednorodzinnych 28.03.2022  
AŚ.6743.2.28.2022 Stanisława Kuźniak Kamienna Góra, dz.nr 78/17, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła o mocy 24 kW w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 05.04.2022  
AŚ.6743.2.29.2022 Tauron Dystrybucja S.A. Kamienna Góra, dz.nr 158, obręb 5 Budowa pzryłącza elektroenergetycznego  20kV SN 01.06.2022  
AŚ.6743.2.30.2022 Zofia Filipiak, Jan Filipiak Krzeszów, dz.nr 773/1 Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego o mocy 24 kW w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 13.04.2022  
AŚ.6743.2.31.2022 Marek Galas Lubawka, dz.nr 87, obręb 2  Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 15.04.2022  
AŚ.6743.2.32.2022 Marian Chałupa Kamienna Góra, dz.nr 1/16  obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym    
AŚ.6743.2.33.2022 Andrzej Nowak Kamienna Góra, dz.nr 1/16  obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym    
AŚ.6743.2.34.2022 Marek Bielski Lubawka, dz.nr 352/1, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 29.04.2022  
AŚ.6743.2.35.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz.nr 1/16,  obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym 29.04.2022  
AŚ.6743.2.36.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz nr 1/17,  obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 04.05.2022  
AŚ.6743.2.37.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz.nr 15/15,  obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 29.04.2022  
AŚ.6743.2.38.2022 Jan Sikora, Janina Sikora Krzeszów, dz.nr 821/9, 821/10, 821/12   Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.39.2022 Maciej Jaworski, Magdalena Maciejewska Okrzeszyn, dz.nr 53/1  Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o pojemności 4850 l w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.40.2022 Bernadetta Aleksandrowicz Kamienna Góra, dz.nr 432/1, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 05.05.2022  
AŚ.6743.2.41.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 214, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła 24 kW w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 12.05.2022  
AŚ.6743.2.42.2022 Małgorzata Janczak Lubawka, dz.nr 374/5, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 23.05.2022  
AŚ.6743.2.43.2022 Gmina Miejska Kamienna Góra Kamienna Góra, dz.nr 166/10, obręb 3 Remont budynku komunalnego    
AŚ.6743.2.44.2022 Jacek Mordarski Lubawka, dz. nr 336, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym 27.07.2022  
AŚ.6743.2.45.2022 Marcin Jakubiec Kamienna Góra, dz..nr 238/26, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym 12.05.2022  
AŚ.6743.2.46.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wiejska 21 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 175/9,  obręb 5 Budowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego 06.06.2022  
AŚ.6743.2.47.2022 Wiesława Farmas Lubawka, dz.nr 104, obręb 2 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 12.05.2022  
AŚ.6743.2.48.2022 Łucja Koper Kamienna Góra, dz.nr 15/1, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 12.05.2022  
AŚ.6743.2.49.2022 Danuta Mamak Kamienna Góra, dz.nr 157, obręb 6 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 07.06.2022  
AŚ.6743.2.50.2022 Wiesława Nawrocka Kamienna Góra, dz.nr 1/16, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 12.05.2022  
AŚ.6743.2.51.2022 Ewa Jakubiec Kamienna Góra, dz. nr 219/3, obręb 3  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 23.05.2022  
AŚ.6743.2.52.2022 Wspólnota Mieszkaniowa  ul. Ogrodowa 13 w Kamiennej Górze Kamienna Góram dz. nr 99, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 09.06.2022  
AŚ.6743.2.53.2022 Janina Szczepara Kamienna Góra, dz.nr 149/6, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła 24 kW w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym    
AŚ.6743.2.54.2022 Anna Nowak Lubawka, dz.nr 302, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 26.05.2022  
AŚ.6743.2.55.2022 Magdalena Cieśla Lubawka, dz.nr 185/3, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 26.05.2022  
AŚ.6743.2.56.2022 Józefa Piwowar Kamienna Góra, dz.nr 15/1 i 15/25 obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 25.05.2022  
AŚ.6743.2.57.2022 Adrian Książek Krzeszów, dz.nr 746 Budowa doziemnej  i wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem dwóch kotłów gazowych o mocy 24 kw dla lokali mieszkalnych nr 1 i 2  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym 26.05.2022  
AŚ.6743.2.58.2022 Gmina Kamienna Góra Krzeszów, dz.nr 234 Budowa sieci wodociągowej 14.06.2022  
AŚ.6743.2.59.2022 Piotr Potoniec Kamienna Góra, dznr 324, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 11.07.2022  
AŚ.6743.2.60.2022 Robert Mongiało Kamienna Góra, dznr 155/3, obręb 7 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 04.07.2022  
AŚ.6743.2.61.2022 Grażyna Matkowska, Jan Matkowski Marciszów, dz.nr 305/20 Budowa domu jednorodzinnego Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.62.2022 Kazimiera Bogdziewicz Kamienna Góra, dznr 139/4, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 24.06.2022  
AŚ.6743.2.63.2022 Kamila Ciok Kamienna Góra, dznr 15/1, obręb  1 

 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania

31.05.2022  
AŚ.6743.2.64.2022 Ala Mucha Przedwojów, dz.nr 443/2 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 30.05.2022  
AŚ.6743.2.65.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórska 53 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 17/11, obręb 5 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 06.06.2022  
AŚ.6743.2.66.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 328, 362/9, 362/7, obręb  6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.67.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr  362/13, obręb 6  Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.68.2022 Zofia Palinowska Lubawka, dz. nr 557, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 01.06.2022  
AŚ.6743.2.69.2022 Danuta Dudkiewicz Kamienna Góra, dz.nr 197/5, obręb 3 Rozbudowa instalacji gazowej lokalu mieszkalnego 27.06.2022  
AŚ.6743.2.70.2022 Aleksandra Futyma Kamienna Góra, dz.nr 90/16, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania    
AŚ.6743.2.71.2022 Jadwiga Wojciechowska Kamienna Góra, dz.nr 216, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania  w budynku wielorodzinnym 06.06.2022  
AŚ.6743.2.72.2022 Józef Sołtysik Kamienna Góra, dz.nr 1/6, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania  w budynku wielorodzinnym 15.06.2022  
AŚ.6743.2.73.2022 Adam Czaja Kamienna Góra, dz.nr 15/1 obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania w budynku wielorodzinnym 15.06.2022  
AŚ.6743.2.74.2022 Paweł Bogdanowicz Miszkowice, dz.nr 810/72 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną 04.07.2022  
AŚ.6743.2.75.2022 Przemysław Blicharz Lubawka, dz.nr 792, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z montażem kotła gazowego o mocy 21 kW 27.06.2022  
AŚ.6743.2.76.2022 Paweł Miechur Lubawka, dz.nr 104/5 i 105, obręb 3 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku gospodarczego 01.08.2022  
AŚ.6743.2.77.2022 Lidia Orzechowska-Korpikiewicz, Sebastian Korpikiewicz Ptaszków, dz.nr 312/1, 189/20, 192/70 Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną 10.10.2022  
AŚ.6743.2.78.2022 Teresa Wileńska Kamienna Góra, dz.nr 432/1, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 19.08.2022  
AŚ.6743.2.79.2022 Joyson Safety Systems Poland Sp. z o.o. Krzeszów, dz.nr 1025, 1014, 1013/15 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 22.06.2022  
AŚ.6743.2.80.2022 Wojciech Biel Lubawka, dz.nr 516 obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego   30.08.2022
AŚ.6743.2.81.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Staszica 19 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 206/1, obręb  6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 01.07.2022  
AŚ.6743.2.82.2022 Rafał Inglot Kamienna Góra, dz.nr 565, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 03.08.2022  
AŚ.6743.2.83.2022 Dariusz Tomaszewski Kamienna Góra, dz.nr 288, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania   11.08.2022
AŚ.6743.2.84.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Krzeszów, dz.nr 265, 270, 271, 272, 290 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia De 63 mm wraz z przyłączem De25 30.06.2022  
AŚ.6743.2.85.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubawska 12 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 221/14, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 08.07.2022  
AŚ.6743.2.86.2022 Józefa Mitek Kamienna Góra, dz.nr 17/1, obręb 7 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 11.07.2022  
AŚ.6743.2.87.2022 Alfred Myjak Kamienna Góra, dz.nr 679/1, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 13.07.2022  
AŚ.6743.2.88.2022 Beata Iwanicka Lubawka, dz.nr 483/2, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 19.07.2022  
AŚ.6743.2.89.2022 Jadwiga Waleryś Kamienna Góra, dz.nr 672 obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego 11.08.2022  
AŚ.6743.2.90.2022 Lucjan Olejnik Lubawka, dz.nr 160/2, obręb 2 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego 09.08.2022  
AŚ.6743.2.91.2022 Natalia Pełka Kamienna Góra, dz.nr 149/4, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 26.07.2022  
AŚ.6743.2.92.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 16-18 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 67/21, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 22.07.2022  
AŚ.6743.2.93.2022 Małgorzata Czop Lubawka, dz.nr 713, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 19.08.2022  
AŚ.6743.2.94.2022 Lechosław Jacyszyn Krzeszów, dz.nr 750 Przebudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 31.08.2022  
AŚ.6743.2.95.2022 Andrzej Gałecki Kamienna Góra, dz.nr 432/1, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 27.09.2022  
AŚ.6743.2.96.2022 Teresa Woźniak Kamienna Góra, dz.nr 1/9, obręb 1 Wykonanie instalacji gazowej z montażem kotła gazowego o mocy 21 kW i kuchenki gazowej o mocy 12 kW 08.08.2022  
AŚ.6743.2.97.2022 Gmina Marciszów Ciechanowice, dz.nr 627 Budowa instalacji oświetlenia ulicznego 28.09.2022  
AŚ.6743.2.98.2022 Zbigniew Janczak Lubawka, dz.nr 559, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 25.08.2022  
AŚ.6743.2.99.2022 Gmina Miejska Kamienna Góra Kamienna Góra, dz.nr 238/31, obręb 3

Budowa oświetlenia przy ul. Chopina

   
AŚ.6743.2.100.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fabryczna nr 13 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 140, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym 12.08.2022  
AŚ.6743.2.101.2022 Anna Bartuzi Lubawka, dz.nr 778, obręb 3 Montaż kotła gazowego II-funkcyjnego z zamknięta komora spalania oraz kuchenki gazowej oraz przebudowa instalacji gazowej mieszkania 09.09.2022  
AŚ.6743.2.102.2022 Anna Kocun Kamienna Góra, dz.nr 162, obręb 6 Rozbudowa instalacji gazowej mieszkania 22.08.2022  
AŚ.6743.2.103.2022 Gmina Kamienna Góra Lipienica, dz.nr 128 i 54 oraz Krzeszów, dz.nr 792 i 821/1 Budowa łącznika wodociągowego sieci wodociągowej w Krzeszowie/Lipienicy Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.104.2022 Gmina Kamienna Góra Krzeszów, dz.nr 976, 1000, 1028, 1015/4, 1013/17, 1012   Budowa odcinka sieci wodociągowej w Krzeszowie Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.105.2022 Tadeusz Baran Kamienna Góra, dz.nr 216/18, obręb 5 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 17.08.2022  
AŚ.6743.2.106.2022 Beata Basta Kamienna Góra, dz.nr 53/4, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 17.08.2022  
AŚ.6743.2.107.2022 Zofia Bajek Kamienna Góra, dz.nr 90/16, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 11.08.2022  
AŚ.6743.2.108.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubawska 4 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 218/4, obręb 6 Przebudowa instalacji gazowej na częściach wspólnych 11.08.2022  
AŚ.6743.2.109.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. M. Skłodowskiej-Curie 32 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 466, obręb 6 Przebudowa instalacji gazowej na częściach wspólnych 31.08.2022  
AŚ.6743.2.110.2022 Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 34 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz.nr 234/6, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych  w budynku wielorodzinnym 16.08.2022  
AŚ.6743.2.111.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Lubawka, dz.nr 35, 37/3, 37/5 , obręb 2 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o śr. De 63 mm wraz z przyłączami De25 w ulicy Nowa Kolonia 02.11.2022  
AŚ.6743.2.112.2022 Alina i Roman Babicz Pisarzowice, dz.nr 931/2, 931/8, 931/13 Budowa sieci wodociągowej 16.09.2022  
AŚ.6743.3.1.2022 Maciej Cybura Gorzeszów, dz.nr 206/1 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy 70 m2 w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych    
AŚ.6743.2.113.2022 Grzegorz Ratajczyk Kamienna Góra, dz.nr 177/28, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym wielorodzinnym 30.08.2022  
AŚ.6743.2.114.2022 Damian Tomaszewski Kamienna Góra, dz.nr 288, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 30.08.2022  
AŚ.6743.2.115.2022 Paulina Prokopik, Damian Prokopik Kamienna Góra, dz.nr 464, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym wraz z montażem kotła gazowego o mocy 24kW 30.09.2022  
AŚ.6743.2.116.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” Kamienna Góra, dz.nr 328, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 31.08.2022  
AŚ.6743.2.117.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” Kamienna Góra, dz.nr 375, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 31.08.2022  
AŚ.6743.2.118.2022 Polska Spóła Gazownictwa Sp. z o.o. Ptaszków, dz.nr 189/2, 192/7, 192/9 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o śr. De 63 mm wraz z przyłączem De25 mm 27.10.2022  
AŚ.6743.2.119.2022 Henryk Lorek Krzeszów, dz.nr 270 Budowa instalacji gazowej 05.10.2022  
AŚ.6743.2.120.2022 Stanisława Gamoń Krzeszów, dz.nr 270 Budowa instalacji gazowej 05.10.2022  
AŚ.6743.2.121.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZAROTKA" Kamienna Góra, dz.nr 362/7, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych 02.09.2022  
AŚ.6743.2.122.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZAROTKA" Kamienna Góra, dz.nr 362/9, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych 02.09.2022  
AŚ.6743.2.123.2022 Gmina Kamienna Góra Pisarzowice, dz. nr 455, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7 Rozbudowa oświetlenia drogowego 08.09.2022  
AŚ.6743.2.124.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZAROTKA" Kamienna Góra, dz.nr 362/13, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu 19.09.2022  
AŚ.6743.2.125.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZAROTKA" Kamienna Góra, dz.nr 362/13, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu 19.09.2022  
AŚ.6743.2.126.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZAROTKA" Kamienna Góra, dz.nr 362/13, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu 19.09.2022  
AŚ.6743.2.127.2022 Magdalena Czuba Kamienna Góra, dz. nr 98, obręb 3 Rozbudowa instalacji gazowej 19.09.2022  
AŚ.6743.2.128.2022 Bożena Flisiak Kamienna Góra, dz. nr 15/12, obręb 1 Budowa instalacji gazowej 20.09.2022  
AŚ.6743.2.129.2022 Elżbieta Kuzar Kamienna Góra, dz. nr 198, obręb 7 Rozbudowa instalacji gazowej    
AŚ.6743.2.130.2022 Marian Wojciechowski Kamienna Góra, dz. nr 15/12, obręb 1 Rozbudowa instalacji gazowej 14.09.2022  
AŚ.6743.2.131.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Broniewskiego 2 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. nr 26, obręb 6 Przebudowa instalacji gazowej na częściach wspólnych 25.10.2022  
AŚ.6743.2.132.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Broniewskiego 5 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. 142/4, obręb 6 Przebudowa instalacji gazowej na częściach wspólnych 25.10.2022  
AŚ.6743.2.133.2022 Gmina Miejska Kamienna Góra Kamienna Góra, dz. 895, 622, 361, 374, 344, 343, 240, obręb 6 Przebudowa dróg gminnych – ulic Słowackiego i Traugutta (nr 115054D i 115070D) w Kamiennej Górze (980m) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej (1320mb), przebudową sieci wodociągowej (615m) oraz przebudową sieci elektroenergetycznych (zasilających oświetlenia drogowego - 430mb) w miejscach tego wymagających Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.134.2022 Gmina Miejska Kamienna Góra Kamienna Góra, dz. 79/1, 80/1, 141/13, obręb 3 Rozbudowa oświetlenia drogowego 03.10.2022  
AŚ.6743.2.135.2022 Teresa Kramarczyk Kamienna Góra, dz. 71, obręb 6 Budowa zewnętrznej instalacji gazowej i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
AŚ.6743.2.136.2022 Jan Sikora, Janina Sikora Krzeszów, dz. nr 821/9, 821/10, 821/12   Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Michała Englera w Krzeszowie 10.10.2022  
AŚ.6743.2.137.2022 Monika Maślak, Leon Maślak Kamienna Góra, dz. nr 42, obręb 7 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego o mocy 21 kW w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
AŚ.6743.2.138.2022 Leszek Trojan Krzeszów, dz. nr 809/3 Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego o mocy 21 kW w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 26.09.2022  
AŚ.6743.2.139.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szeroka 1 w Lubawce Lubawka, dz. nr 784/2, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 26.10.2022  
AŚ.6743.2.140.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz. nr 24, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania w budynku wielorodzinnym Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.141.2022 Jolanta i Mirosław Sanojca Sędzisław, dz. nr 165/2 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 08.11.2022  
AŚ.6743.2.142.2022 Jolanta Waniołek Krzeszów, dz. nr 589/4 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu    
AŚ. 6743.4.1.2022 Wojciech Biel Lubawka, dz. nr 516, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym 24.10.2022  
AŚ. 6743.4.2.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Legnicka 10 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. nr 17/4, obręb 7 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku 10.11.2022  
AŚ. 6743.4.3.2022 Longina Kubicka Kamienna Góra, dz. nr 142/4, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 18.11.2022  
AŚ.6743.2.143.2022 Gmina Lubawka Lubawka, dz. nr 676/1m obręb 2 Budowa oświetlenia parkowego wraz z zasilaniem zestawu gniazd 10.11.2022  
AŚ.6743.4.4.2022 Daniel Saja Kamienna Góra, dz. nr 269, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego 20.10.2022  
AŚ.6743.4.5.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz. nr 131/13, obręb 6 Przebudowa lokalu mieszkalnego i rozbudowa instalacji gazowej mieszkania 24.10.2022  
AŚ.6743.2.144.2022 Tauron Dystrybucja S.A. Jarkowice, dz. nr 262/1, 507, 297, 630/8, 299/3, 293/2, 291/1 Budowa sieci niskiego napięcia 0,4 kV 12.01.2023  
AŚ.6743.4.6.2022 Iwona Witwer Lubawka, dz. nr 317, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego 16.12.2022  
AŚ.6743.4.7.2022 Małgorzata Haśkiewicz Lubawka, dz. nr 441, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym 27.10.2022  
AŚ.6743.4.8.2022 Barbara Szpargała Kamienna Góra, dz. nr 67/1, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 20.10.2022  
AŚ.6743.4.9.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz. nr 23/3 i 24, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 25.10.2022  
AŚ.6743.4.10.2022 Józef  Kwiatkowski Kamienna Góra, dz. nr 834, obręb 6 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 04.11.2022  
AŚ.6743.2.145.2022 Gmina Marciszów Ciechanowice, dz. nr 627 Budowa instalacji oświetlenia ulicznego miejscowości Ciechanowice 22.11.2022  
AŚ.6743.4.11.2022 Elżbieta Gąsienica-Jędrzejczyk Kamienna Góra, dz. nr 234/4, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 27.10.2022  
AŚ.6743.4.12.2022 Jacek Wyrostek Krzeszów, dz. nr 275/6 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z  montażem kotła gazowego o mocy 21 kW dla budynku 03.11.2022  
AŚ.6743.4.13.2022 Anna i Sebastian Dec Lubawka, dz. nr 664/2, obręb 3 Budowa zewnętrznej
i wewnętrznej instalacji gazowej wraz
z montażem kotła gazowego o mocy 21kW w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
08.11.2022  
AŚ.6743.4.14.2022 Teresa Rudzka Kamienna Góra, dz. nr 234/6, 234/9, 235, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 03.11.2022  
AŚ.6743.4.15.2022 Wspólnota Mieszkaniowa Wiejska 3 w Lubawce Lubawka, dz. nr 534/8, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 27.10.2022  
AŚ.6743.4.16.2022 Dorota Pszonka - Maziarz Kamienna Góra, dz. nr 400, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym 04.11.2022  
AŚ.6743.2.146.2022 Gmina Lubawka Chełmsko Śląskie, dz. nr 284 i 308/1 Rozbudowa oświetlenia drogowego 15.11.2022  
AŚ.6743.2.147.2022 Gmina Kamienna Góra Ptaszków, dz. nr 261/1, 262/7, 306/3 Budowa  oświetlenia drogowego 17.11.2022  
AŚ.6743.2.148.2022 Gmina Kamienna Góra Czadrów, dz. nr 336, 370 Budowa  oświetlenia drogowego 15.12.2022  
AŚ.6743.2.149.2022 Gmina Kamienna Góra Szarocin, dz. nr 129, 131, 132/1, 132/2, 159 Budowa  oświetlenia drogowego 07.11.2022  
AŚ.6743.4.17.2022 Wspólnota Mieszkaniowa  Dworcowa 23-25 w Lubawce Lubawka, dz. nr 192, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego 03.11.2022  
AŚ.6743.4.18.2022 Zuzanna Tchórzewska Lubawka, dz. nr 133, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 25.01.2023  
AŚ.6743.4.19.2022 Agnieszka Soboń-Styrna Lubawka, dz. nr 903/3, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 28.11.2022  
AŚ.6743.2.150.2022 Gmina Kamienna Góra Krzeszów, dz. nr 239, 240, 242/3, 290, 299, 1034 Rozbudowa oświetlenia drogowego 15.12.2022  
AŚ.6743.2.151.2022 Gmina Kamienna Góra Kochanów, dz. nr 181, 233, 257 Rozbudowa oświetlenia drogowego 19.12.2022  
AŚ.6743.3.2.2022 Marek Przeworski Opawa, dz. nr 283 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych    
AŚ.6743.4.20.2022 Edyta Tilgner Krzeszów, dz. nr 693/1 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła 24 kW w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 30.01.2023  
AŚ.6743.4.21.2022 Paweł Kołodziej Kamienna Góra, dz. nr 17/11, obręb 5 Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 07.12.2022  
AŚ.6743.4.22.2022 Daniel Kożuch Lubawka, dz. nr 296/11,  obręb 3 Przeudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.152.2022 Renata i Robert Pajor Przedwojów, dz. nr 407/9 Przebudowa budynku mieszlanego jednorodzinnego 24.01.2023  
AŚ. 6743.4.23.2022 Danuta Kucharska Kamienna Góra, dz. nr 314 obręb 6 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 15.12.2022  
AŚ.6743.2.153.2022 Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o Kamienna Góra, dz. nr 255/4, 255/7 obręb 6 Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 20.01.2023  
AŚ.6743.2.154.2022 Gmina Kamienna Góra Przedwojów, dz. nr 478/2, 576, 594/4, 617/1,  620 Rozbudowa oświetlenia drogowego 20.12.2022  
AŚ.6743.4.24.2022 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Conkret” Jan Krupa Kamienna Góra, dz. nr 221/25, obręb 3 Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem dwóch promienników gazowych o mocy 13 kW każdy dla lokali usługowych 13.01.2023  
AŚ.6743.2.155.2022 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o Lubawka, dz. nr 610/158, 628/158, 627/158 obręb 2 Budowa odcinka wodociągu na terenie  miejscowości Lubawka przy ul. Podlesie 13.03.2023