Zgłoszenia budowy

realizowanej na podstawie projektu budowlanego

  

 

Znak sprawy Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (data) Informacja o wniesieniu sprzeciwu (data)
AŚ.6743.2.1.2022 Zofia Chlipała Kamienna Góra, dz. nr 313/9, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego 17.01.2022

 

AŚ.6743.2.2.2022 Bogdan Konopski, Mirosława Konopska Krzeszów, dz. nr 352/2 Budowa doziemnej
i wewnętrznej instalacji gazu wraz
z montażem kotła gazowego o mocy 24 kW dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
18.01.2022  
AŚ.6743.2.3.2022 Józef  Ogrodowczyk Lubawka,  dz. nr 11, 10/2,  22/6, obręb 2 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowejdla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 24.01.2022  
AŚ.6743.2.4.2022 Jadwiga Stachowiak Kamienna Góra, dz. nr 15/12, obręb 1  Budowa wewnętrznej  instalacji gazowej mieszkania 10.03.2022  

AŚ.6743.2.5.2022

Kamil Baszczyński Kamienna Góra, dz. nr 15/12, obręb 1  Budowa wewnętrznej  instalacji gazowej mieszkania 25.02.2022  

AŚ.6743.2.6.2022

Maria i Krzysztof Olejnik Kamienna Góra, dz. nr 456, obręb 6 Przeudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz
z montażem kotła gazowego o mocy 24 kW w lokalu  mieszkalneym w budynku wielorodzinnym
09.02.2022  

AŚ.6743.2.7.2022

Gmina Lubawka - Zakład Gospodarki Miejskiej Lubawka,  dz. nr 642, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej  instalacji gazowej lokalu mieszkalnego 09.02.2022  

AŚ.6743.2.8.2022

Wwspólnota Mieszkaniowa przy pl. Wolności 14 Kamienna Góra, dz. nr 46, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej  instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.9.2022 Teresa Szlanda, Roman Szlanda, Małgorzata Ostrowska, Tadeusz Ostrowski, Irena Michałowska, Tadeusz Michalczuk, Grażyna Stawarz, Zofia Palinowska, Wiesław Brodowski, Henryka Brodowska Lubawka, dz. nr 557, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 08.02.2022  
AŚ.6743.2.10.2022 Paulina Stańko Lubawka, dz. nr 776, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  mieszkalnia 10.03.2022  
AŚ.6743.2.11.2022 Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. Kamienna Góra, dz. nr 15/10, obręb 1 Budowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym położonym przy Oś. Antonówka 17 23.02.2022  
AŚ.6743.2.12.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra ,dz. nr 98, obręb 1 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  lokalu mieszkalnego nr 3, 5, 7 w budynku przy Oś. Antonówka 5 25.02.2022  
AŚ.6743.2.13.2022 Michał Pawlik Kamienna Góra ,z. nr 352, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 6 07.04.2022  
AŚ.6743.2.14.2022 Spóła Mieszkaniowa Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze
Kamienna Góra, dz. nr 15/12, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Osiedle Antonówka 18 23.02.2022  
AŚ.6743.2.15.2022 Spóła Mieszkaniowa Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze
Kamienna Góra, dz. nr 15/23, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej lokali mieszkalnych nr 1, 2, 6, 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Osiedle Antonówka 6 23.02.2022  
AŚ.6743.2.16.2022 Sylwia Gniadek, Adam Gniadek, Jakub Gniadek Paprotki, dz. nr 43 Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.17.2022 Mariusz Skrobisz Kamienna Góra, dz. nr 418, obręb 6 Rozbudowa instalacji gazowej  budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Nowej 22 28.02.2022  
AŚ.6743.2.18.2022 Spóła Mieszkaniowa Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze
Kamienna Góra, dz. nr 15/15, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej lokali mieszkalnych nr 5 i 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Osiedle Antonówka 4 28.02.2022  
AŚ.6743.2.19.2022 Andrzej Kiciak Kamienna Góra, ul. S.Okrzei 18/6 Przebudowa instalacji gazowej w istniejącym lokalu mieszkalnym    
AŚ.6743.2.20.2022 Roman Królak Lubawka, dz. nr 445, obręb 3 Rozbudowa instalacji gazowej lokalu mieszkalnego 10.03.2022  
AŚ.6743.2.21.2022 Gmina Miejska Kamienna Góra Kamienna Góra, dz. nr 642, 644/2, 894/2, 895, 641/9, 641/12, 643/2, 645, 647/7, 882, 643/1, 641/11, 641/27, 450/6, obręb 6 Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Wrzosowej Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.22.2022 Gmina Miejska Kamienna Góra Kamienna Góra, dz. nr 139, 216/1, 236/5, 222/2, 217/1, 286/3, 212/4, 230/7, 233, 236/9, 236/2, 208/2, obręb 7 Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Leśnej Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.23.2022 Wacław Uznański Kamienna Góra, dz. nr 234/4 obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  lokalu mieszkalnego 17.03.2022  
AŚ.6743.2.24.2022 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fabrycznej 5 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. nr 141/6, obręb 3 Przeudowa wewnętrznej  instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 10.03.2022  
AŚ.6743.2.25.2022 Daniel Poperka Kamienna Góra, dz. nr 30/3, obręb 6 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 21.03.2022  
AŚ.6743.2.26.2022 Dorota Krug Kamienna Góra, dz. nr 216, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 28.03.2022  
AŚ.6743.2.27.2022 Piotr Zmarzły Pisarzowice, dz. nr 166/5, 166/4 i 167  166/5, 166/4 i 167   Przebudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej  pod zabudowę domów jednorodzinnych 28.03.2022  
AŚ.6743.2.28.2022 Stanisława Kuźniak Kamienna Góra, dz. nr 78/17, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła o mocy 24 kW w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 05.04.2022  
AŚ.6743.2.29.2022 Tauron Dystrybucja S.A. Kamienna Góra, dz. nr 158, obręb 5 Budowa pzryłącza elektroenergetycznego  20kV SN 01.06.2022  
AŚ.6743.2.30.2022 Zofia Filipiak, Jan Filipiak Krzeszów, dz. nr 773/1 Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego o mocy 24 kW w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 13.04.2022  
AŚ.6743.2.31.2022 Marek Galas Lubawka, dz. nr 87, obręb 2  Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 15.04.2022  
AŚ.6743.2.32.2022 Marian Chałupa Kamienna Góra, dz. nr 1/16  obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym    
AŚ.6743.2.33.2022 Andrzej Nowak Kamienna Góra, dz. nr 1/16  obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym    
AŚ.6743.2.34.2022 Marek Bielski Lubawka, dz. nr 352/1, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 29.04.2022  
AŚ.6743.2.35.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz. nr 1/16,  obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym 29.04.2022  
AŚ.6743.2.36.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz. nr 1/17,  obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 04.05.2022  
AŚ.6743.2.37.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz. nr 15/15,  obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 29.04.2022  
AŚ.6743.2.38.2022 Jan Sikora, Janina Sikora Krzeszów, dz. nr 821/9, 821/10, 821/12   Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną    
AŚ.6743.2.39.2022 Maciej Jaworski, Magdalena Maciejewska Okrzeszyn, dz. nr 53/1  Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o pojemności 4850 l w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.40.2022 Bernadetta Aleksandrowicz Kamienna Góra, dz. nr 432/1, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 05.05.2022  
AŚ.6743.2.41.2022 Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. nr 214, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła 24 kW w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 12.05.2022  
AŚ.6743.2.42.2022 Małgorzata Janczak Lubawka, dz. nr 374/5, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 23.05.2022  
AŚ.6743.2.43.2022 Gmina Miejska Kamienna Góra Kamienna Góra, dz. nr 166/10, obręb 3 Remont budynku komunalnego    
AŚ.6743.2.44.2022 Jacek Mordarski Lubawka, dz. nr 336, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym    
AŚ.6743.2.45.2022 Marcin Jakubiec Kamienna Góra, dz. nr 238/26, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym 12.05.2022  
AŚ.6743.2.46.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wiejska 21 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. nr 175/9,  obręb 5 Budowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego 06.06.2022  
AŚ.6743.2.47.2022 Wiesława Farmas Lubawka, dz. nr 104, obręb 2 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 12.05.2022  
AŚ.6743.2.48.2022 Łucja Koper Kamienna Góra, dz. nr 15/1, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 12.05.2022  
AŚ.6743.2.49.2022 Danuta Mamak Kamienna Góra, dz. nr 157, obręb 6 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 07.06.2022  
AŚ.6743.2.50.2022 Wiesława Nawrocka Kamienna Góra, dz. nr 1/16, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 12.05.2022  
AŚ.6743.2.51.2022 Ewa Jakubiec Kamienna Góra, dz. nr 219/3, obręb 3  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 23.05.2022  
AŚ.6743.2.52.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ogrodowa 13 w Kamiennej Górze Kamienna Góram dz. nr 99, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 09.06.2022  
AŚ.6743.2.53.2022 Janina Szczepara Kamienna Góra, dz. nr 149/6, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła 24 kW w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym    
AŚ.6743.2.54.2022 Anna Nowak Lubawka, dz. nr 302, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 26.05.2022  
AŚ.6743.2.55.2022 Magdalena Cieśla Lubawka, dz. nr 185/3, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 26.05.2022  
AŚ.6743.2.56.2022 Józefa Piwowar Kamienna Góra, dz. nr 15/1 i 15/25 obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 25.05.2022  
AŚ.6743.2.57.2022 Adrian Książek Krzeszów, dz. nr 746 Budowa doziemnej  i wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem dwóch kotłów gazowych o mocy 24 kw dla lokali mieszkalnych nr 1 i 2  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym 26.05.2022  
AŚ.6743.2.58.2022 Gmina Kamienna Góra Krzeszów, dz. nr 234 Budowa sieci wodociągowej 14.06.2022  
AŚ.6743.2.59.2022 Piotr Potoniec Kamienna Góra, dz. nr 324, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania    
AŚ.6743.2.60.2022 Robert Mongiało Kamienna Góra, dz. nr 155/3, obręb 7 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania    
AŚ.6743.2.61.2022 Grażyna Matkowska, Jan Matkowski Marciszów, dz. nr 305/20 Budowa domu jednorodzinnego Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.62.2022 Kazimiera Bogdziewicz Kamienna Góra, dz. nr 139/4, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 24.06.2022  
AŚ.6743.2.63.2022 Kamila Ciok Kamienna Góra, dz. nr 15/1, obręb  1 

 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania

31.05.2022  
AŚ.6743.2.64.2022 Ala Mucha Przedwojów, dz. nr 443/2 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 30.05.2022  
AŚ.6743.2.65.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórska 53 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. nr 17/11, obręb 5 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 06.06.2022  
AŚ.6743.2.66.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. nr 328, 362/9, 362/7, obręb  6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.67.2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. nr  362/13, obręb 6  Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych Zgłoszenie wycofane przez inwestora  
AŚ.6743.2.68.2022 Zofia Palinowska Lubawka, dz. nr 557, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania 01.06.2022  
AŚ.6743.2.69.2022 Danuta Dudkiewicz Kamienna Góra, dz. nr 197/5, obręb 3 Rozbudowa instalacji gazowej lokalu mieszkalnego 27.06.2022  
AŚ.6743.2.70.2022 Aleksandra Futyma Kamienna Góra, dz. nr 90/16, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania    
AŚ.6743.2.71.2022 Jadwiga Wojciechowska Kamienna Góra, dz. nr 216, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania  w budynku wielorodzinnym 06.06.2022  
AŚ.6743.2.72.2022 Józef Sołtysik Kamienna Góra, dz. nr 1/6, obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania  w budynku wielorodzinnym 15.06.2022  
AŚ.6743.2.73.2022 Adam Czaja Kamienna Góra, dz. nr 15/1 obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania w budynku wielorodzinnym 15.06.2022  
AŚ.6743.2.74.2022 Paweł Bogdanowicz Miszkowice, dz. nr 810/72 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną    
AŚ.6743.2.75.2022 Przemysław Blicharz Lubawka, dz. nr 792, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z montażem kotła gazowego o mocy 21 kW 27.06.2022  
AŚ.6743.2.76.2022 Paweł Miechur Lubawka, dz. nr 104/5 i 105, obręb 3 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku gospodarczego    
AŚ.6743.2.77.2022 Lidia Orzechowska-Korpikiewicz, Sebastian Korpikiewicz Ptaszków, dz. nr 312/1, 189/20, 192/70 Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną    
AŚ.6743.2.78.2022 Teresa Wileńska Kamienna Góra, dz. nr 432/1, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania    
AŚ.6743.2.79.2022 Joyson Safety Systems Poland Sp. z o.o. Krzeszów, dz. nr 1025, 1014, 1013/15 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 22.06.2022  
AŚ.6743.2.80.2022 Wojciech Biel Lubawka, dz. nr 516 obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
AŚ.6743.2.81.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Staszica 19 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. nr 206/6, obręb  6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego    
AŚ.6743.2.82.2022 Rafał Inglot Kamienna Góra, dz. nr 565, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania    
AŚ.6743.2.83.2022 Dariusz Tomaszewski Kamienna Góra, dz. nr 288, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania    
AŚ.6743.2.84.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Krzeszów, dz. nr 265, 270, 271, 272, 290 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia De 63 mm wraz z przyłączem De25    
AŚ.6743.2.85.2022 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubawska 12 w Kamiennej Górze Kamienna Góra, dz. nr 221/14, obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego    
AŚ.6743.2.86.2022 Józef Mitek Kamienna Góra, dz. nr 17/1, obręb 7 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej mieszkania