Zgłoszenia budowy

realizowanej na podstawie projektu budowlanego  

Znak sprawy Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu (data) Informacja o wniesieniu sprzeciwu (data)
AŚ.6743.4.1.2023 Katarzyna Nowak Kamienna Góra, dz.nr 238/12, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu mieszkania położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 19.01.2023

 

AŚ. 6743.4.2.2023 Michał Kociński Kamienna Góra, dz. nr 74/5, obręb 6 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 23.01.2023  
AŚ. 6743.4.3.2023 Maria Małek Kamienna Góra, dz. nr 140, obręb 3 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 20.01.2023  
AŚ. 6743.2.1.2023 Daniel Jakobschy Kamienna Góra, dz. nr 254/13, 255/4, obręb 7 Przebudowa odcinka sieci gazowej n/c    
AŚ.6743.2.2.2023 Marek Matyjaszczyk Pustelnik, dz. nr 91/2 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   08.02.2023
AŚ.6743.2.3.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz. nr  26/1, 26/2, 155/3, 159, 166, 161/1, 167/3, 167/5, 167/7, 167/8, 167/9, 169, 170, 171/3, 171/5, 176, 177/2, 189/30, 189/32, 189/33, 189/40, 189/44, 189/45, 208/1, 269, 292/1, obręb 7  oraz dz. nr  130, 131/21, obręb 6 Budowa sieci niskiego ciśnienia dn 225, dn 125 mm wraz z przyłączami dn 63 i wewnętrzną instalacją gazową dn 50 w ulicy Katowickiej i Wałbrzyskiej 20.03.2023  
AŚ.6743.4.4.2023 Zuzanna Michałowska Kamienna Góra, dz. nr 12/3, obręb 6 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu mieszkania położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 15.02.2023  
AŚ.6743.4.5.2023 Patryk Słowik Kamienna Góra, dz. nr 566, obręb 6  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu mieszkania 15.02.2023  
AŚ.6743.4.6.2023 Adam Całko  Kamienna Góra, dz. nr 292, obręb 6  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu mieszkania w budynku wielorodzinnym 16.02.2023  
AŚ.6743.4.7.2023 Sebastian Waśko  Kamienna Góra, dz. nr 315/41, obręb 6  Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu mieszkania w budynku wielorodzinnym 28.02.2023  
AŚ.6743.4.8.2023 Renata Nowicka Kamienna Góra, dz. nr 403 obręb 6 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym    
AŚ.6743.4.9.2023 Emil Salamon Krzeszów, dz. nr 98/1   Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego o mocy 24kW w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej    
AŚ.6743.4.10.2023 HOME QUALITY INVEST Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz. nr 339, obręb 6 Wykonanie instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy w lokalu mieszkalnym    
AŚ.6743.2.4.2023 Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. Kamienna Góra, dz. nr 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 872/2, obręb 6 Przebudowa złącza kablowego SR-JGJ113640 oraz istniejącej instalacji elektroenergetycznej 14.03.2023  
AŚ.6743.4.11.2023 Angelika Gierszewska-Żelasko Kamienna Góra, dz. nr 133/2, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu mieszkania w budynku wielorodzinnym 07.03.2023  
AŚ.6743.4.12.2023 Magdalena Duras Kamienna Góra, dz. nr 15/23. obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kuchenki gazowej o mocy 10 kW w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 13.03.2023  
AŚ.6743.4.13.2023 Helena Czaja , Jerzy Czaja Kamienna Góra, dz. nr 15/23. obręb 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kuchenki gazowej o mocy 10 kW w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 13.03.2023  
AŚ.6743.4.14.2023 Ryszard Krupa Lubawka, dz. nr 323/1, obręb 3 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 20.03.2023  
AŚ.6743.2.5.2023 Tauron Dystrybucja S.A. Okrzeszyn, dz. nr 155, 411, 413, 165, 164, 163, 415, 161, 162, 160/1, 166, 401, 159, 167/1, 232/1, 232/2, 430, 233/2, 233/1, 433, 235, 437/1, 216/4, 216/3, 205/5, 205/4, 171, 170/2, 173/1, 237, 239/1, 239/2, 440, 240/3, 439/1, 230, 444, 172, 392, 177/1, 418, 178/1, 179, 180/6, 180/4, 180/3, 376, 183, 185/328, 253, 252, 428, 250/2, 250/1 Przebudowa i budowa sieci napowietrznej n\n 0,4kv i oświetlenia drogowego, budowa sieci kablowej nN 0,4kV i oświetlenia drogowego oraz demontaż sieci napowietrznej nN 0,4kV w miejscowości Okrzeszyn - Etap II    
AŚ.6743.2.6.2023 Rafał Deka Ogorzelec, dz. nr 264/10 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Wniosek wycofano w dniu 8.03.2023
AŚ.6743.2.7.2023 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Lubawka, dz. nr 378, 449/2, 449/3, 460 obręb 3 Budowa gazociągu niskiego ciśnienia (MOP 10 kPa) PE dn 160/90 przy ul. Karkonoskiej i Anielewicza w Lubawce    
AŚ.6743.4.15.2023 Stanisław Lis Lubawka, dz. nr 429/1, obręb 3 Przebudowa instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego    
AŚ.6743.4.16.2023 Joanna Chojnacka, Irena Chojnacka Kamienna Góra, dz. nr 336/3, obręb 6 Przebudowa instalacji gazowej w istniejącym lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym    
AŚ.6743.4.17.2023 Rafał Kogut Lubawka, dz. nr 580, obręb 3 Budowa instalacji gazowej lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym    
AŚ.6743.4.18.2023 Krystyna Marczak, Eugeniusz Marczak Kamienna Góra, dz. nr 369, obręb 3 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego o mocy 24 kW w lokalu mieszkalnym