W sprawie:
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie powiatu kamiennogórskiego

Data uchwały:
2023-02-28

Numer uchwały:
LIII/178/2023

Podjęta przez:
Rada Powiatu

Uchwała wchodzi w życie:
Dz. Urz. 2023
Poz. 1660
Opublikowano
07.03.2023