Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów, dostępne są na stronie:

 

dziennikustaw.gov.pl