Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Kolorowy pasek

Zarządzenia Starosty 2012 r.

 

Numer Zarządzenia Tytuł Z dnia Wydział Odpowiedzialny
1/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  05.01.2012 Wydział Spraw Społecznych
2/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  10.01.2012 Wydział Spraw Społecznych
3/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  10.01.2012 Wydział Spraw Społecznych
4/2012 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 19.01.2012 Wydział Organizacyjny
5/2012 w sprawie udostępniania informacji publicznej przez  Starostwo Powiatowego w Kamiennej Górze 19.01.2012 Wydział Organizacyjny
6/2012 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Kamiennogórskiego 02.02.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
7/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym 03.02.2012 Wydział Organizacyjny
8/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 08.02.2012 Wydział Organizacyjny
9/2012 w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 08.02.2012 Wydział Spraw Społecznych
10/2012 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 24.02.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
11/2012 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 25.02.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
12/2012 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 29.02.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
13/2012 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 02.03.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
14/2012 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Powiecie Kamiennogórskim 02.03.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
15/2012 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 02.03.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
16/2012 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2012 07.03.2012 Wydział Spraw Społecznych
17/2012 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w roku 2012 07.03.2012 Wydział Spraw Społecznych
18/2012 w sprawie powołania komisji do spraw usuwania szkód i szacowania strat w infrastrukturze powiatu kamiennogórskiego spowodowanych przez klęski żywiołowe (powódź) w dniach od 24 lutego do 02 marca 2012 r. 13.03.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
19/2012 w sprawie powołania komisji w celu oceny i likwidacji materiałów geodezyjnych i kartograficznych podlegających wyłączenia z powiatowego zasobu geodezyjnego 13.03.2012 Wydział Geodezji
20/2012 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 21.03.2012 Wydział Spraw Społecznych
21/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 30.03.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
22/2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 73/2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia "Pionu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze" 30.03.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
23/2012 w sprawie wyznaczenia osoby do kontaktu z osobami uprawnionymi 30.03.2012 Wydział Organizacyjny
24/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 30.03.2012 Wydział Organizacyjny
25/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamiennej Górze za rok 2011 30.03.2013 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
26/2012 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 18.04.2012 Wydział Organizacyjny
27/2012 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 24.04.2012 Służba BHP
28/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 24.04.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
29/2012 w sprawie powołania osoby do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze 08.05.2012 Biuro Kontroli
30/2012 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 16.05.2012 Wydział Organizacyjny
31/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 30.05.2012 Wydział Organizacyjny
32/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 30.05.2012 Wydział Organizacyjny
33/2012 zmieniające Zarządzenie Nr 76/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 11.06.2012 Wydział Organizacyjny
34/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 13.06.2012 Wydział Organizacyjny
35/2012 zmieniające Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 91/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 15.06.2012 Wydział Organizacyjny
36/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka 18.06.2012 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
37/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jarkowicach, gm. Lubawka 18.06.2012 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
38/2012 w sprawie podziału kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem 21.06.2012 Wydział Organizacyjny
39/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22.0.82011 r. w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 21.06.2012 Wydział Organizacyjny
40/2012 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 26.06.2012 Wydział Spraw Społecznych
41/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności 26.06.2012 Wydział Spraw Społecznych
42/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Nr 24/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 marca 2012 r. i Zarządzeniem Nr 35/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 15 czerwca 2012 r. 26.06.2012 Wydział Organizacyjny
43/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka 25.06.2012 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
44/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 27.06.2012 Wydział Organizacyjny
45/2012 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 29.06.2012 Wydział Organizacyjny
46/2012 w sprawie etatyzacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 29.06.2012 Wydział Organizacyjny
47/2012 w sprawie objęcia obsługą Biura ds. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Kamiennej Górze 02.07.2012 Wydział Spraw Społecznych
48/2012 w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 11/2002 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 25 kwietnia 2002 r.  W sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kamiennej Górze, zmienionego Zarządzeniem nr 28/09 Starosty Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kamiennej Górze 02.07.2012 Wydział Spraw Społecznych
49/2012 w sprawie etatyzacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 11.07.2012 Wydział Organizacyjny
50/2012 w sprawie powołania Zespołu do spraw merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamiennej Górze 12.07.2012 Wydział Spraw Społecznych
51/2012 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze powiatu kamiennogórskiego spowodowanych przez klęski żywiołowe (powódź) w dniach od 04 lipca do 05 lipca 2012 r. 19.07.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
52/2012 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren ostrzegania i alarmowania ludności w Powiecie Kamiennogórskim 25.07.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
53/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze powiatu kamiennogórskiego spowodowanych przez klęski żywiołowe (powódź) w dniach od 04 lipca do 05 lipca 2012 r. 31.07.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
54/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2008 Starosty z dnia 14.08.2008 r. w sprawie "Dokumentacji w sprawie przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze" 17.08.2012 Wydział Organizacyjny
55/2012 w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka 20.08.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
56/2012 w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jarkowicach, gm. Lubawka 20.08.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
57/2012 w sprawie szkolenia i ćwiczeń służb, inspekcji i straży 20.08.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
58/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położenej w Kamiennej Górze, obręb 4, w granicach działki nr 27 21.08.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
59/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 23.08.2012 Wydział Organizacyjny
60/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 24.08.2012 Wydział Organizacyjny
61/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie etatyzacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 27.08.2012 Wydział Organizacyjny
62/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi 28.08.2012 Wydział Organizacyjny
63/2012 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych w roku 2012, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 03.09.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
64/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności 17.09.2012 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
65/2012 w sprawie powołania grupy roboczej do spraw ochrony zabytków przed pożarem i przestępczością na terenie powiatu kamiennogórskiego 17.09.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
66/2012 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej (Instrukcja obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 18.09.2012 Wydział Finansowy
67/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w celu sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 25.09.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
68/2012 w sprawie ustalenia i wprowadzenia normy zużycia paliwa dla agregatu prądotwórczego Honda typ EM-25, moc 2,5 KVA, 230 V-10A oraz wprowadzenia do stosowania "Instrukcji w sprawie zasad rozliczania paliw podczas eksploatacji agregatu prądotwórczego" 25.09.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
69/2012 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 25.09.2012 Służba BHP
70/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych robót budowlanych związanych z remontem dachu przy ul. Sienkiewicza 6a w Kamiennej Górze 02.10.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
71/2012 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 03.10.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
72/2012 w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 16.10.2012 Wydział Finansowy
73/2012 w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w zakresie dochodów Skarbu Państwa 16.10.2012 Wydział Finansowy
74/2012 w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kamiennej Górze, obręb 4 23.10.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
75/2012 w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jarkowicach, gm. Lubawka 23.10.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
76/2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 25.10.2012 Wydział Organizacyjny
77/2012 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót budowlanych związanych z przebudową mostu drogowego w Chełmsku Śląskim (ul. Kamiennogórska) w ciągu drogi powiatowej nr 3462 D relacji Krzeszów - Okrzeszyn 02.11.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
78/2012 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 05.11.2012 Wydział Organizacyjny
79/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka 07.11.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
80/2012 w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka 08.11.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
81/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Miszkowicach, gm. Lubawka, oznaczonej jako działka nr 386/9 12.11.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
82/2012 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 19.11.2012 Wydział Organizacyjny
83/2012 w sprawie powołania zespołu do opracowania planu obrony cywilnej powiatu 21.11.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
84/2012 w sprawie inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej 21.11.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
85/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Podinspektora w Wydziale Komunikacji  w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 21.11.2012 Wydział Organizacyjny
86/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników  Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 06.12.2012 Wydział Organizacyjny
87/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchmości Skarbu Państwa położonej w Ciechanowicach, gm. Marciszów w granicach działki nr 513/2 28.12.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 

Załączniki

Zarządzenie nr 2 (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 23 (205.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 28 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 48 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 68 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 69 (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 72 (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Kocemba
Data utworzenia:2012-01-05 12:58:21
Wprowadził do systemu:Justyna Hadała
Data wprowadzenia:2012-01-05 12:58:22
Opublikował:Justyna Hadała
Data publikacji:2012-01-05 13:03:43
Ostatnia zmiana:2020-02-17 15:15:32
Ilość wyświetleń:20879

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij