Numer Zarządzenia Tytuł Z dnia Wydział Odpowiedzialny
1/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  05.01.2012 Wydział Spraw Społecznych
2/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  10.01.2012 Wydział Spraw Społecznych
3/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  10.01.2012 Wydział Spraw Społecznych
4/2012 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 19.01.2012 Wydział Organizacyjny
5/2012 w sprawie udostępniania informacji publicznej przez  Starostwo Powiatowego w Kamiennej Górze 19.01.2012 Wydział Organizacyjny
6/2012 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Kamiennogórskiego 02.02.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
7/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym 03.02.2012 Wydział Organizacyjny
8/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 08.02.2012 Wydział Organizacyjny
9/2012 w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 08.02.2012 Wydział Spraw Społecznych
10/2012 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 24.02.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
11/2012 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 25.02.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
12/2012 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 29.02.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
13/2012 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 02.03.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
14/2012 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Powiecie Kamiennogórskim 02.03.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
15/2012 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 02.03.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
16/2012 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2012 07.03.2012 Wydział Spraw Społecznych
17/2012 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w roku 2012 07.03.2012 Wydział Spraw Społecznych
18/2012 w sprawie powołania komisji do spraw usuwania szkód i szacowania strat w infrastrukturze powiatu kamiennogórskiego spowodowanych przez klęski żywiołowe (powódź) w dniach od 24 lutego do 02 marca 2012 r. 13.03.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
19/2012 w sprawie powołania komisji w celu oceny i likwidacji materiałów geodezyjnych i kartograficznych podlegających wyłączenia z powiatowego zasobu geodezyjnego 13.03.2012 Wydział Geodezji
20/2012 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 21.03.2012 Wydział Spraw Społecznych
21/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 30.03.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
22/2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 73/2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia "Pionu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze" 30.03.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
23/2012 w sprawie wyznaczenia osoby do kontaktu z osobami uprawnionymi 30.03.2012 Wydział Organizacyjny
24/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 30.03.2012 Wydział Organizacyjny
25/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamiennej Górze za rok 2011 30.03.2013 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
26/2012 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 18.04.2012 Wydział Organizacyjny
27/2012 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 24.04.2012 Służba BHP
28/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 24.04.2012 Wydział Zarzadzania Kryzysowego
29/2012 w sprawie powołania osoby do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze 08.05.2012 Biuro Kontroli
30/2012 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 16.05.2012 Wydział Organizacyjny
31/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 30.05.2012 Wydział Organizacyjny
32/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 30.05.2012 Wydział Organizacyjny
33/2012 zmieniające Zarządzenie Nr 76/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 11.06.2012 Wydział Organizacyjny
34/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 13.06.2012 Wydział Organizacyjny
35/2012 zmieniające Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 91/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 15.06.2012 Wydział Organizacyjny
36/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka 18.06.2012 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
37/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jarkowicach, gm. Lubawka 18.06.2012 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
38/2012 w sprawie podziału kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Etatowym Członkiem Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem 21.06.2012 Wydział Organizacyjny
39/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22.0.82011 r. w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 21.06.2012 Wydział Organizacyjny
40/2012 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 26.06.2012 Wydział Spraw Społecznych
41/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności 26.06.2012 Wydział Spraw Społecznych
42/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2011 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Nr 24/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 30 marca 2012 r. i Zarządzeniem Nr 35/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 15 czerwca 2012 r. 26.06.2012 Wydział Organizacyjny
43/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka 25.06.2012 Biuro Gospodarki Nieruchomościami
44/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 27.06.2012 Wydział Organizacyjny
45/2012 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 29.06.2012 Wydział Organizacyjny
46/2012 w sprawie etatyzacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 29.06.2012 Wydział Organizacyjny
47/2012 w sprawie objęcia obsługą Biura ds. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Kamiennej Górze 02.07.2012 Wydział Spraw Społecznych
48/2012 w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 11/2002 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 25 kwietnia 2002 r.  W sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kamiennej Górze, zmienionego Zarządzeniem nr 28/09 Starosty Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kamiennej Górze 02.07.2012 Wydział Spraw Społecznych
49/2012 w sprawie etatyzacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 11.07.2012 Wydział Organizacyjny
50/2012 w sprawie powołania Zespołu do spraw merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamiennej Górze 12.07.2012 Wydział Spraw Społecznych
51/2012 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze powiatu kamiennogórskiego spowodowanych przez klęski żywiołowe (powódź) w dniach od 04 lipca do 05 lipca 2012 r. 19.07.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
52/2012 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren ostrzegania i alarmowania ludności w Powiecie Kamiennogórskim 25.07.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
53/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze powiatu kamiennogórskiego spowodowanych przez klęski żywiołowe (powódź) w dniach od 04 lipca do 05 lipca 2012 r. 31.07.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
54/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2008 Starosty z dnia 14.08.2008 r. w sprawie "Dokumentacji w sprawie przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze" 17.08.2012 Wydział Organizacyjny
55/2012 w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka 20.08.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
56/2012 w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jarkowicach, gm. Lubawka 20.08.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
57/2012 w sprawie szkolenia i ćwiczeń służb, inspekcji i straży 20.08.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
58/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położenej w Kamiennej Górze, obręb 4, w granicach działki nr 27 21.08.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
59/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 23.08.2012 Wydział Organizacyjny
60/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 24.08.2012 Wydział Organizacyjny
61/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie etatyzacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 27.08.2012 Wydział Organizacyjny
62/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi 28.08.2012 Wydział Organizacyjny
63/2012 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych w roku 2012, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 03.09.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
64/2012 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności 17.09.2012 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
65/2012 w sprawie powołania grupy roboczej do spraw ochrony zabytków przed pożarem i przestępczością na terenie powiatu kamiennogórskiego 17.09.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
66/2012 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej (Instrukcja obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 18.09.2012 Wydział Finansowy
67/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w celu sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 25.09.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
68/2012 w sprawie ustalenia i wprowadzenia normy zużycia paliwa dla agregatu prądotwórczego Honda typ EM-25, moc 2,5 KVA, 230 V-10A oraz wprowadzenia do stosowania "Instrukcji w sprawie zasad rozliczania paliw podczas eksploatacji agregatu prądotwórczego" 25.09.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
69/2012 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 25.09.2012 Służba BHP
70/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych robót budowlanych związanych z remontem dachu przy ul. Sienkiewicza 6a w Kamiennej Górze 02.10.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
71/2012 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 03.10.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
72/2012 w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 16.10.2012 Wydział Finansowy
73/2012 w sprawie ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w zakresie dochodów Skarbu Państwa 16.10.2012 Wydział Finansowy
74/2012 w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kamiennej Górze, obręb 4 23.10.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
75/2012 w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jarkowicach, gm. Lubawka 23.10.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
76/2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 25.10.2012 Wydział Organizacyjny
77/2012 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót budowlanych związanych z przebudową mostu drogowego w Chełmsku Śląskim (ul. Kamiennogórska) w ciągu drogi powiatowej nr 3462 D relacji Krzeszów - Okrzeszyn 02.11.2012 Wydział Inwestycji i Drogownictwa
78/2012 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 05.11.2012 Wydział Organizacyjny
79/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka 07.11.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
80/2012 w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bukówce, gm. Lubawka 08.11.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
81/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Miszkowicach, gm. Lubawka, oznaczonej jako działka nr 386/9 12.11.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
82/2012 w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 19.11.2012 Wydział Organizacyjny
83/2012 w sprawie powołania zespołu do opracowania planu obrony cywilnej powiatu 21.11.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
84/2012 w sprawie inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej 21.11.2012 Wydział Zarządzania Kryzysowego
85/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Podinspektora w Wydziale Komunikacji  w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze 21.11.2012 Wydział Organizacyjny
86/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników  Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 06.12.2012 Wydział Organizacyjny
87/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchmości Skarbu Państwa położonej w Ciechanowicach, gm. Marciszów w granicach działki nr 513/2 28.12.2012 Wydział Gospodarki Nieruchomościami