Załączniki do Zarządzeń Starosty dostępne są w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - tel. 75 645 01 00