1. Przedmiot petycji: zwołanie posiedzeń Rad w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych

2. Data złożenia: 21.12.2021 r.

3. Podmiot wnoszący: Fundacja im. Nikoli Tesli, Białystok

4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10), nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji