1. Przedmiot petycji:  Podjęcie działań polegających na kontynuacji budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3467D

2. Data złożenia: 10.10.2022 r.

3. Podmiot wnoszący: anonimizacja zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)

4. Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10), nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji