Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


STAROSTWO POWIATOWE
    RACHUNKI BANKOWE (1)
    Dane teleadresowe (1)
    Koordynator do spraw dostępności (4)
    Statut (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Majątek (4)

ORGANY WŁADZY - RADA I ZARZĄD POWIATU
    Zarząd Powiatu (2)
        Rejestr uchwał Zarządu Powiatu (0)
            2023 (13)
            2022 (69)
            2021 (74)
            2020 (74)
            2019 (73)
            2018 (72)
                VI KADENCJA (9)
            2017 (73)
            2016 (79)
            2015 (91)
            2014 (53)
                V KADENCJA (9)
            2013 (73)
            2012 (1)
            2011 (1)
        Rejestr protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu (0)
            2023 (7)
            2022 (37)
            2021 (41)
            2020 (4)
            2019 (21)
            2018 (0)
                V kadencja (32)
    Rada Powiatu (2)
        Plan pracy Rady Powiatu (6)
        Aktualne informacje o Sesjach Rady Powiatu (1)
        Transmisje z Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego (3)
        Imienne wykazy głosowania podczas Sesji Rady Powiatu (0)
            2023 rok (2)
            2022 rok (11)
            2021 rok (13)
            2020 rok (10)
            2019 rok (12)
            2018 rok (3)
        Rejestr protokołów z Sesji Rady Powiatu (0)
            2019 rok (8)
            2018 rok (0)
                V kadencja (12)
                VI kadencja (3)
        Rejestr uchwał Rady Powiatu (0)
            2023 rok (8)
            2022 rok (41)
            2021 rok (35)
            2020 rok (35)
            2019 rok (41)
            2018 rok (34)
                VI KADENCJA (20)
            2017 rok (31)
            2016 rok (38)
            2015 rok (41)
            2014 rok (0)
                V KADENCJA (16)
        Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu (0)
            2023 rok (7)
            2022 rok (45)
            2021 rok (37)
            2020 rok (36)
            2019 rok (41)
            2018 rok (20)
        Plany pracy Komisji Rady Powiatu (1)
        Aktualne informacje o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu (1)
        Rejestr protokołów z posiedzeń Komisji (0)
            2019 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (8)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu (6)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (3)
                Komisja Edukacji i Sportu (5)
                Komisja Spraw Społecznych (6)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (6)
            2018 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    VI kadencja (1)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu (0)
                    VI kadencja (1)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                    VI kadencja (2)
                Komisja Edukacji i Sportu (0)
                    VI kadencja (1)
                Komisja Spraw Społecznych (0)
                    VI kadencja (1)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    VI kadencja (1)
        Interpelacje i zapytania radnych (0)
            2022 rok (2)
            2021 rok (1)
            2020 rok (2)
            2019 rok (3)
        Skargi i wnioski (1)

ZARZĄDZENIA STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO
    2023 rok (11)
    2022 rok (40)
    2021 rok (58)
    2020 rok (64)
    2019 rok (54)
    2017 rok (88)
    2018 rok (65)
    2016 rok (50)
    2015 rok (67)
    2014 rok (91)
    2013 rok (82)
    2012 rok (1)
    2011 rok (1)
    Informacja o załącznikach (1)

BUDŻET
    Informacje o budżecie (0)
        2023 rok (6)
        2022 rok (10)
        2021 rok (9)
        2020 rok (9)
        2019 rok (10)
        2018 rok (11)
        2017 rok (9)
        2016 rok (11)
        2015 rok (7)
        2014 rok (13)
        2013 rok (11)
    Sprawozdania budżetowe (0)
        2022 rok (4)
        2021 rok (4)
        2020 rok (1)
        2019 rok (1)
        2018 rok (1)
        2017 rok (1)
        2016 rok (1)
        2015 rok (1)
    Sprawozdania finansowe (4)

PORADNIK INTERESANTA
    Jak załatwić sprawę w Urzędzie - KARTY USŁUG, WZORY DRUKÓW (0)
        Wydział Architektury i Środowiska - sprawy budowlane (15)
        Wydział Architektury i Środowiska - sprawy ochrony środowiska (17)
            Rejestracja jachtów (8)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Wydział Komunikacji (0)
            Pojazdy (12)
            Prawa jazdy (3)
            Transport (6)
        Wydział Inwestycji i Drogownictwa (10)
        Wydział Edukacji (3)
        Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (3)
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami (4)
        Wydział Geodezji (0)
        Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności (6)
        POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO (1)
    Wykaz numerów telefonów pracowników (1)

PRACA URZĘDU
    Podział kompetencji (1)
    Wydziały (13)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (0)
            Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumnetów (1)
            Urząd Komunikacji Elektronicznej (1)
            Rzecznik Ubezpieczonych (1)
            Usługi turystyczne (1)
            Rzecznik Praw Obywatelskich (1)
            Usługi finansowe (1)
            Rzecznik Praw Dziecka (1)
            Prawa konsumentów na rynkach regulowanych (1)
            Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii (1)
            Praktyki rynkowe (1)
            Inspekcja Handlowa (1)
            UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ NA ODLEGŁOŚĆ (1)
            Podstawowe przepisy konsumenckie (1)
            Wzory dokumentów do pobrania (1)
            Europejskie Centrum Konsumenckie (1)
            NIEDOZWOLONE KLAZULE UMOWNE (1)
            Handel elektroniczny (1)
            Materiały do pobrania- publikacje (1)
            Bankowy Arbitraż Konsumencki (1)
            SPRZEDAŻ KONSUMENCKA (1)
    Zakresy działania komórek organizacyjnych (1)
    Opracowywanie i wydawanie aktów prawnych (1)
    Skargi i wnioski (1)
    Biuro rzeczy znalezionych (0)
        Wykaz rzeczy znalezionych (1)
        Wezwania do odbioru (1)
        Informacje (1)

NABORY I KONKURSY NA WOLNE STANOWISKA
    Ogloszenia o naborach i konkursach (6)
    Regulamin naboru (1)

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

PETYCJE
    2023 rok (1)
    2022 rok (1)
    2021 rok (2)
    2020 rok (4)
    2019 rok (9)
    2018 rok (2)
    2015 rok (2)

PRAWO MIEJSCOWE
    Rejestr aktów prawa miejscowego (0)
        2023 rok (1)
        2022 rok (4)
        2021 rok (7)
        2020 rok (12)
        2019 rok (9)
        2018 rok (9)
        2017 rok (10)
        2016 rok (9)
        2015 rok (9)
        2014 rok (9)
        2013 rok (9)
        2012 rok (1)
        1999-2011 rok (1)
    Rejestr innych aktów prawnych (0)
        2023 rok (3)
        2022 rok (3)
        2021 rok (3)
        2020 rok (4)
        2019 rok (3)
        2018 rok (4)
        2017 rok (6)
        2016 rok (8)
        2015 rok (5)
        2014 rok (4)
        2013 rok (1)
        2012 rok (1)

SPRAWY RÓŻNE
    Ogłoszenia, Informacje (3)
    Obwieszczenia (2)
    Zimowe utrzymanie dróg (1)
    INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY (2)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
    Informacje na temat NPP i NPO (5)

KONTROLE
    Regulaminy, procedury kontroli (3)
    Plany i Sprawozdania (0)
        2023 rok (2)
        2022 rok (2)
        2021 rok (3)
        2020 rok (3)
        2019 rok (3)
        2018 rok (3)
        2017 rok (2)
        2016 rok (2)
        2015 rok (2)
    Kontrole 2022 rok (4)
    Kontrole 2021 rok (6)
    Kontrole 2020 rok (2)
    Kontrole 2019 rok (5)
    Kontrole 2018 rok (6)
    Kontrole 2017 rok (7)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Zamówienia publiczne od 2021 roku (1)
        Archiwum Przetargów i Zamówień z wolnej ręki (0)
            Archiwum 2020 (11)
            Archiwum 2019 (10)
            Archiwum 2018 (25)
            Archiwum 2017 (15)
            Archiwum 2016 (18)
    Zamówienia do 130 000 złotych (8)
    Zamówienia do 30 000 euro (5)
        Archiwum (0)
            Archiwum 2020 (6)
            Archiwum 2019 (17)
            Archiwum 2018 (16)
            Archiwum 2017 (14)
            Archiwum 2016 (4)
    Platforma zakupowa - zamówienia do 30 000 euro (2)
    Inne zamówienia (1)
    Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych (7)
    Zamówienia publiczne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (0)
        Archiwum PCPR (0)

NIERUCHOMOŚCI
    Sprzedaż nieruchomości (4)
    Dzierżawa/najem (3)
    Darowizny (1)
    Nieodpłatne nabycie (2)
    Ogłoszenia (14)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    EKOPORTAL - Publicznie Dostępny Wykaz Danych (1)
    Program ochrony środowiska dla Powiatu Kamiennogórskiego (1)
    Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Kamiennogórskiego (1)
    Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne (0)
        2023 rok (4)
        2022 rok (9)
        2021 rok (11)
        2020 rok (8)
        2019 rok (4)
    Ogłoszenia, informacje, obwieszczenia (3)
    Postępowania wodnoprawne (0)
        2021 rok (0)
        2020 rok (0)
        2019 rok (0)

ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, GEODEZJA
    Architektura i Budownictwo (0)
        Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego (3)
        Informacje o wszczęciu postępowania (3)
        Informacje o wydaniu decyzji (4)
        Ogłoszenia, informacje, obwieszczenia (1)
    Geodezja (4)

EDUKACJA
    Sieć szkół (1)
    Szkoły niepubliczne (1)
    Ogłoszenia (0)

ANALIZA ZDAWALNOŚCI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW
    Ośrodki Szkolenia Kierowców wg numerów ewidencyjnych (1)
    Zdawalność w poszczególnych latach (8)

POWIAT - STRATEGIE, PROGRAMY, PLANY, RAPORTY
    Strategie (3)
    Programy (2)
    Plany (0)
    Konsultacje Społeczne (2)
    Raporty o stanie Powiatu (3)

REJESTRY, EWIDENCJE
    Wykaz rejestrów i ewidencji urzędu (1)
    Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze (1)
    Rejestr skarg i wniosków (1)
    Rejestr uchwał Zarządu Powiatu (1)
    Rejestr protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu (1)
    Rejestr uchwał Rady Powiatu (1)
    Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu (1)
    Rejestr protokołów posiedzeń Rady Powiatu (1)
    Rejestr interpelacji i zapytań radnych (1)
    Rejestr aktów prawa miejscowego (1)
    Rejestr innych aktów prawnych (1)
    Rejestr Zarządzeń Starosty Kamiennogórskiego (1)
    Rejestr protokołów z posiedzeń Komisji (1)
    Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów (2)
    Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (1)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Wykaz organizacji pozarządowych (1)
    Spotkania, szkolenia (1)
    Informacje na temat organizacji pozarządowych (1)
    Konsultacje (11)
    Sprawozdania z RPW (5)
    KONKURSY DLA ORGANIZACJI (0)
        2023 rok (1)
        2022 rok (3)
        2021 rok (2)
        2020 rok (2)
        2019 rok (2)
    Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (1)
    Oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a (0)
        2022 (3)
        2021 (2)
        2020 (3)
        2018 (2)
        2017 (2)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Osoby wydające decyzje administracyjne (0)
        2023 (1)
        2022 (2)
        2021 (2)
        2020 (2)
        2019 (2)
        2018 (2)
        2017 (2)
        2016 (1)
    Kierownicy jednostek organizacyjnych, Osoby zarządzające i Członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną, Skarbnik, Sekretarz (0)
        2023 (1)
        2022 (2)
        2021 (2)
        2020 (3)
        2019 (4)
        2018 (3)
        2017 (3)
        2016 (1)
    Zarząd Powiatu (0)
        VI kadencja (5)
        V kadencja (3)
    Rada Powiatu (0)
        VI kadencja (5)
        V kadencja (3)

WYBORY
    Wybory 2018 (3)
        Obwieszczenia (4)
        Harmonogramy Dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej (7)
        Uchwały (3)
        Postanowienia (1)

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH
    Dostęp do innych informacji publicznych (4)
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (3)

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
    Powiatowe Jednostki Organizacyjne (1)

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
    Lista Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży (1)

OSOBY PRAWNE
    Osoby Prawne (1)

NASZ POWIAT
    Aktualności (1)
    O powiecie (1)
    Turystyka i sport (1)
    Kultura i Edukacja (1)
    Zdrowie (1)
    Apteki (1)
    PORTAL MAPOWY - mapa ewidencji gruntów Powiatu Kamiennogórskiego (1)

LOBBING
    Podstawa działania (1)
    Informacje o działaniach lobbingowych (0)
        2022 rok (1)
        2021 rok (1)
        2020 rok (1)
        2019 rok (1)
        2018 rok (1)
        2017 rok (1)
        2016 rok (1)

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
    Informacje o podstawach prawnych (1)

ORGAN NADRZĘDNY NADZORU
    Organ nadrzędny nadzoru (1)

REDAKCJA BIP
    Redaktorzy BIP (1)

AKTY PRAWNE
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Klauzula informacyjna (1)
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych (1)

MONITORING
    Klauzula informacyjna (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij